PHƯƠNG PHÁP HỌC DỰ ÁN

"It is about students owning the entire learning process"

HỌC DỰ ÁN (PROJECT-BASED LEARNING) LÀ GÌ?

Học Dự Án là phương pháp học lấy học sinh làm trung tâm.
Đây cũng là phương pháp cốt lõi của Reggio Emilia và STEAM.

ƯU ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP

1. TÍCH HỢP NHIỀU KỸ NĂNG

– Tích hợp được nhiều khía cạnh như tư duy toán học, nghệ thuật
– Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng nghiên cứu
– Tính tương tác cao, tôn trọng nhiều góc nhìn cho một vấn đề trên cơ sở làm việc nhóm

2. HỌC SINH LÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO

– Học sinh quyết định hướng đi của dự án qua ý kiến đóng góp
– Học sinh được khuyến khích chủ động xây dựng dự án qua các bài tập nhóm

3. GIÁO VIÊN LÀ NGƯỜI GỢI MỞ

– Giáo viên đưa ra những câu hỏi mở, khơi gợi trí tò mò của học sinh
– Học sinh nghiên cứu, nêu quan điểm. Giáo viên tổng hợp và không được phủ định ý kiến
– Giáo viên mời chuyên gia đến để học sinh có góc nhìn khoa học nhất

PHƯƠNG PHÁP HỌC ƯU VIỆT CỦA THẾ KỶ 21

Phương pháp Học Dự Án là phương pháp phổ biến nhất của thế kỉ 21 được áp dụng rộng rãi tại nền giáo dục tiên tiến như Mỹ, Anh, Hồng Kông, Singapore,...

ƯU ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP

ĐA CHIỀU & TOÀN DIỆN

Trẻ nhận thức được mỗi vấn đề có góc nhin đa chiều và biết tôn trọng ý kiến của người khác

Các bài học được kết nối chặt chẽ với nhau và bao hàm nhiều khía cạnh của giáo dục từ toán học, 

THÚC ĐẨY CÁC KỸ NĂNG

Trẻ hình thành và phát triển kỹ năng mềm rất tự nhiên trong quá trình làm việc: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng sáng tạo

ĐỀ CAO TÍNH TƯƠNG TÁC

Trẻ là người dẫn dắt chủ đề học qua việc chủ động nêu ý kiến cá nhân trước tập thể. Giáo viên giữ vai trò định hướng, gợi mở và khơi dậy trí tò mò ở trẻ.

Học Dự Án đặt trọng số vào các hoạt động nhóm, cho trẻ tự tin và học cách làm việc trong tập thể.

CÁCH THỨC TIẾN HÀNH DỰ ÁN

MỞ DỰ ÁN

Bước mở dự án đóng vai trò quan trọng trong suốt quá trình thực hiện dự án. Giáo viên thực hiện mở dự án thành công sẽ tạo cho trẻ hứng thú, động lực để khám phá dự án một cách tích cực. Hoạt động Mở dự án giúp cho giáo viên khảo sát được kiến thức của trẻ về đề tài đã lựa chọn để chủ động định hướng hoạt động của trẻ.

Giáo viên xây dựng hướng phát triển chủ đề qua hệ thống câu hỏi mở.

TIẾN HÀNH DỰ ÁN

Giai đoạn này trẻ sẽ tìm kiếm và kết nối thông tin về dự án. Qua các hoạt động tìm kiếm, thu thập, lưu trữ thông tin bằng các bài học và trải nghiệm thực tế, trẻ sẽ dần tự khám phá và có khái niệm về những kiến thức mới. Giáo viên sẽ hỗ trợ trẻ lên kế hoạch tìm kiếm thông tin qua các kế hoạch hoạt động và thí nghiệm,…

ĐÓNG DỰ ÁN

Trong giai đoạn tổng kết dự án, trẻ có thể so sánh những kiến thức đúc kết được với những nội dung trẻ đã biết và muốn biết. Từ đó, trẻ sẽ cùng nhau tổng hợp theo nhóm để tạo ra sản phẩm hoặc trình bày quá trình nghiên cứu trên bản nghiệm thu thực tế.

Bản thu hoạch sẽ được trưng bày tại Gallery của nhà trường và trẻ sẽ có cơ hội trình bày với các nhóm khác hoặc phụ huynh về dự án của mình.