Hội Đồng Giáo Dục

Ông Arjuna Raj - Chuyên gia và diễn giả Giáo Dục Mầm Non

  • Thạc Sỹ chuyên ngành Giáo dục Mầm non – Đại Học Monash (Úc)
  • Giảng viên thỉnh giảng của Học viện Giáo dục mầm non Quốc Gia Singapore và Malaysia
  • Khách mời danh dự, diễn giả các vấn đề liên quan tới giáo dục mầm non trên toàn thế giới

Bà Nha Trang - Chuyên gia Giáo Dục Mầm Non & Can thiệp sớm

  • Thạc sỹ ngành Can thiệp sớm cho trẻ đặc biệt – Đại Học Oregon, Hoa Kỳ
  • Cử nhân Giáo dục mầm non Đại Học Sư Phạm Hà Nội
  • Nhà sáng lập Trung tâm can thiệp sớm An
  • Thành viên Hội Đồng Giáo Dục VinSchool
  • Đồng dịch giả Hệ thống bài kiểm tra ASQ sàng lọc sớm trẻ đặc biệt