Quan điểm giáo dục

Cá biệt hoá giáo dục

Mỗi bạn nhỏ là một cá thể khác biệt, độc lập và duy nhất. Vì thế, chúng tôi theo đuổi việc cá biệt hóa giáo dục. Nhiệm vụ của thầy cô và bố mẹ là tìm hiểu con trẻ đồng thời tìm cách “đặt vấn đề” với mỗi bạn nhỏ theo những cách đúng đắn khác nhau.

Trải nghiệm qua các hoạt động “chơi”

Trẻ em sẽ khám phá bản thân và thế giới thông qua các hoạt động “chơi”. Những hoạt động vui chơi, trải nghiệm thực tế có giá trị quan trọng trong hành trình nhận thức và xây dựng thế giới quan của các bạn nhỏ.

Đồng hành cùng cha mẹ

Nhà trường và gia đình có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn phát triển từ 0 đến 6 tuổi của các bạn nhỏ. Bởi vậy, chỉ khi thống nhất về quan điểm giáo dục giữa gia đình và nhà trường, chúng ta mới có thể cùng nhau yêu thương, chăm sóc và giáo dục một bạn nhỏ theo những mục tiêu mà chúng ta cùng hướng tới. Trên con đường phát triển của con trẻ, cha mẹ và thầy cô sẽ đồng hành cùng nhau để mang đến nền tảng tư duy và cảm xúc, ký ức tốt đẹp cho giai đoạn vàng từ 0 đến 6 tuổi.