Chương trình Tiền Tiểu Học

Chương trình Tiền Tiểu Học ở AN Preschool chuẩn bị hành trang TÂM THẾ – TRI THỨC – KỸ NĂNG trong giai đoạn bản lề của bé trước khi bước vào lớp 1.

1. TÂM THẾ
– Trải nghiệm môi trường tiểu học tại các trường có tiếng tại Hà Nội như Hanoi Academy, Tây Hà Nội, Olympia,…
– Được làm quen với các môn học tiểu học và không gian phòng học, phòng chức năng, nhà ăn chung,…

2. TRI THỨC
– Chương trình tiếng Anh tăng cường chiếm 50% thời lượng học với giáo viên nước ngoài.
– Rèn cho trẻ sử dụng tiếng Anh để tư duy và lĩnh hội kiến thức thay vì đơn thuần chỉ như một ngôn ngữ giao tiếp.
– Hệ thống môn học bằng tiếng Anh đa dạng bao gồm Phonics (Ngữ Âm), Khoa học, Toán, Văn học, Âm nhạc Vận động, My Gym,…
– Các môn học Dự Án rèn luyện lối tư duy mở, tư duy phản biện có chiều sâu

3. KỸ NĂNG
– Kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng xếp hàng được đinh hướng từ lớp nhà trẻ càng được đề cao ở giai đoạn này.
– Phát triển các kỹ năng mềm như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng giải quyết vấn đề.