Thông báo

Ngày hội trải nghiệm trường tại AN Preschool

Vào ngày 03/12/2017, AN School vinh dự tổ chức Ngày hội trải nghiệm trường dành cho các bậc phụ huynh và các bé tại Tầng 3, CT2, Tòa nhà C14, Khu đô thị Bắc Hà, Tố Hữu, Hà Nội.